Infuza.com - Ogame Statistics
09/12/2018 - 16/12/2018

Stats > ogame.com.es > Universe1 > el cobrador del frac

Search PlayerPlayer AllianceAlliance

Spain ogame.com.es > Universe Universe1 > Player Player > el cobrador del frac

Player - el cobrador del frac | Alliance - aXn | 09/12/2018 - 16/12/2018

Resources Economy Fleet Research
Rank 33 -3 154 -3 34 -3 14
Server Rank 36 178 40 15
Increase + 120.196 -4.992 + 125.209 0
Monthly - Increase
01/11/2018 - 01/12/2018
+ 2.443.490 + 1.013.374 + 1.438.587 0
Points 144.075.500 58.849.437 55.392.254 30.769.115

Points: 28/10/2018 - 16/12/2018


Spain ogame.com.es > Universe Universe1 > Alliance Alliance > aXn

Alliance - aXn | 16 - Number of Players | 09/12/2018 - 16/12/2018

Resources Economy Fleet Research
Rank 2 3 1 1
Increase + 6.587.858 + 4.160.086 -817.225 + 3.555.961
Monthly - Increase
01/11/2018 - 01/12/2018
+ 50.503.881 + 25.559.448 + 24.707.871 + 3.733.913
Points 2.777.548.696 1.105.127.072 1.307.140.909 413.506.819

Spain ogame.com.es > Universe Universe1 > Alliance Alliance > aXn

Players of - aXn

Player Points Increase Economy Increase Fleet Points Fleet Increase Research Points Research Increase
1 Phoenix 570.364.191 +37.366 312.363.193 +31.736 170.708.509 +36.631 104.602.734 0
2 Arkwed 450.381.661 -363.240 94.107.977 +50.824 317.861.342 -414.008 38.452.302 0
3 super_vegeta 221.203.586 +4.899.255 33.501.496 +1.875.093 172.994.577 +2.972.916 14.825.426 0
4 Eazy 203.968.900 0 67.446.794 0 106.857.277 0 31.777.064 0
5 Aesir 186.001.060 0 83.042.471 0 73.524.893 0 30.927.144 0
6 indi 173.552.638 +2.263.628 47.184.136 +43.368 93.728.066 +2.220.261 32.678.580 0
7 el cobrador del frac 144.075.500 +120.196 58.849.437 -4.992 55.392.254 +125.209 30.769.115 0
8 D E S C 142.932.789 0 19.136.335 0 120.791.950 0 3.463.138 0
9 El Sheriff Ragna 110.557.371 0 46.177.779 0 34.736.311 0 30.098.100 0
10 Erlantz 99.495.758 0 63.286.180 0 9.349.826 0 28.564.366 0
11 arny47 96.454.505 +812.017 46.551.502 +477.324 46.386.457 +641.929 6.158.978 0
12 cartonero 91.279.595 +1.387.780 35.500.068 +375.544 41.514.478 +1.012.236 15.164.120 0
13 cixsa 84.484.204 0 48.490.944 0 27.470.525 0 13.555.468 0
14 lordofnurgle 82.733.973 +237.722 71.165.167 +635.024 10.066.166 -370.986 11.066.380 0
15 ircap 61.855.261 +3.597.777 29.945.182 +31.542 18.931.196 +7.853 13.682.597 +3.555.961
16 Crackborja 58.207.704 -6.404.643 48.378.411 +644.623 6.827.082 -7.049.266 7.721.307 0

Monthly - Increase 01/11/2018 - 01/12/2018

Player Points Monthly Increase Points Monthly Increase Points Monthly Fleet Increase Monthly Research Increase
1 Phoenix 570.295.447 +5.760.343 312.302.109 +5.749.893 170.640.440 +146.275 0
2 Arkwed 447.622.500 +20.948.339 93.164.692 +1.623.155 316.053.985 +17.228.042 +2.097.152
3 super_vegeta 204.997.931 +1.007.587 30.487.533 +4.475.976 159.738.586 -3.578.779 0
4 Eazy 203.968.900 +3.056.028 67.446.794 +1.312.017 106.857.277 +1.838.875 0
5 Aesir 186.001.060 +615.747 83.042.471 +41.988 73.524.893 +573.535 0
6 indi 170.986.664 +16.233.247 47.143.834 +2.736.485 91.202.394 +13.076.957 +419.430
7 el cobrador del frac 143.194.007 +2.443.490 58.851.083 +1.013.374 55.033.382 +1.438.587 0
8 D E S C 142.932.789 +273 19.136.335 +136 120.791.950 +136 0
9 El Sheriff Ragna 110.557.371 0 46.177.779 0 34.736.311 0 0
10 Erlantz 99.495.758 0 63.286.180 0 9.349.826 0 0
11 arny47 93.665.898 +3.431.450 45.992.577 +1.985.073 44.031.130 +1.898.873 +262.144
12 cartonero 89.515.173 +2.069.481 35.003.639 +71.025 40.246.486 +1.426.601 +571.801
13 cixsa 84.484.204 +2.768.176 48.490.944 +2.350.950 27.470.525 +2.446.267 +262.144
14 lordofnurgle 82.142.627 +4.339.342 68.576.478 +3.477.147 12.055.156 +647.454 +216.269
15 ircap 56.195.803 +604.835 29.896.774 +212.956 18.903.004 +318.229 +114.688
16 Crackborja 62.769.140 +3.458.790 46.419.079 +3.245.758 13.871.478 +323.776 +209.715